Katalog Buku
COVER BUKUDESKRIPSI
IDEOLOGI PENDIDIKAN ISLAM
Kajian Atas Problem Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam
 
Penulis : Dr. Kadi, M.Pd.I
Editor : Mubaidi Sulaeman
Desain sampul : Moh. Ikhwanur Rozikin
Layout : Zaenal Arifin
Diterbitkan : IAI Tribakti Press
ISBN : masih dalam proses
                       
Cetakan pertama, 1 November 2022
vi + 116 halaman, 14,8 x 21 cm
 
 
Harga: Rp. 57.500,-
Strategi Pemasaran Lembaga Pendidikan Islam
Penulis : Ahmad Khoirul Mustamir, dkk.
Halaman :
Penerbit : IAI Tribakti Press
ISBN : Dalam Proses
Harga : Rp.55.000,-
Ilmu Pendidikan Islam di Era Disrupsi
Penulis : Yasin Nurfalah
Halaman : x + 100 halaman, 14,8 x 21 cm
Penerbit : IAI Tribakti Press
ISBN : Masih Dalam Proses
Harga : Rp.48.000,-

Buku ini mencoba untuk memberikan gambaran yang jelas arah Pendidikan agama Islam yang ingin dicapai. Buku ini juga menetapkan batas-batas yang nyata untuk membangun pendidikan agama Islam yang cukup kuat dalam menghadapi degradasi moral dan etik di era disrupsi.  Adapun tujuan utama pendidikan Islam adalah membina dan mendasari kehidupan anak didik dengan nilai-nilai agama dan sekaligus mengajarkan ilmu agama Islam di sepanjang zaman untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan dunia akherat, sehingga ia mampu mengamalkan syariat Islam secara kaffah  sesuai pengetahuan agama Islam yang mereka miliki tanpa tertinggal pengetahuannya terhadap ilmu-ilmu di luar pengetahuan agama.
Judul Buku : Harmoni Agama dan Sains
Penulis : Lukman Hakim dkk.
Halaman :
Penerbit : Literasi Nusantara
ISBN :
Harga : Rp.55.000,-
Judul Buku : Pengantar Agama Konghucu
Penulis : Mawardi
Halaman :
Penerbit : IAI Tribakti Press
Harga : Rp.47.000,-
Judul Buku : Manajemen Lembaga Keagamaan
Penulis : Mawardi
Halaman :
Penerbit : IAI Tribakti Press
Harga : Rp.57.000,-